Verkorte leveringsvoorwaarden

 

Levering


Na ontvangst van Uw bestelling ontvangt U van ons een orderbevestiging met  daarin de verwachte levertijd. Indien op de site
vemeld staat dat een artikel op  voorraad is wil dat zeggen dat het artikel normaal gesproken binnen 3 werkdagen  geleverd
kan worden. De levertijd geldt bij benadering, overmacht en onvoorziene  omstandigheden voorbehouden.

 

Specificaties artikelen


Afbeeldingen, beschrijvingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van  de te leveren producten zijn zo nauwkeurig
mogelijk weergegeven. Sani-Bouw  is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van ) fouten en/of afwijkingen daarin.

 

Garantievoorwaarden en Reclames


Na levering dient u alle goederen te inspecteren op beschadigingen. Zichtbare gebreken  dienen onmiddellijk na ontvangst
te worden gemeld. Gebreken in het geleverde die bij  ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd dienen binnen
24 uur na ontvangst  schriftelijk ter kennis van Sani-Bouw te worden gebracht.  Op door ons geleverde zaken wordt altijd een
garantieperiode gegeven. De garantieperiode  is variabel per merk en product. De termijn van de garantie zal echter nooit
langer zijn  dan de garantie die door onze leverancier c.q. de fabrikant van de zaken wordt gegeven.  Op door of namens ons
verrichtte reparatiewerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.
Op de garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan  de koper toekent.

 

Zichttermijn


Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons  gesloten overeenkomst gedurende
een termijn van 7 werkdagen na ontvangst zonder  opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst
geleverde  product(en) in de originele verpakking aan ons te retourneren. Hiervoor dient u het  retourformulier op onze
website in te vullen. U ontvangt van ons een retourbon per e-mail. 
Alleen onder bijsluiting van de door u per e-mail ontvangen retourbon zal ons magazijn  een retour gezonden artikel in ontvangst nemen.

 

Retourzendingen


Voor wat betreft retourzendingen maakt Sani-Bouw onderscheid tussen voorraadartikelen  en artikelen die speciaal voor u zijn besteld.
Speciaal bestelde artikelen worden door  Sani-Bouw nimmer retour genomen. Voorraadartikelen kunnen in principe retour,  doch
hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen  Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen
binnen 7 werkdagen aan Sani-Bouw  gemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! Sani-Bouw 
brengt voor iedere retourzending € 20,00 administratiekosten in rekening, vermeerderd  met 15 % van de factuurwaarde van de
retour te zenden artikelen.  In beginsel komen de transportkosten voor het retourzenden volledig voor rekening  van de klant.
Beschadigde, incomplete, gebruikte zaken en/of verpakte zaken,  waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd,
kunnen nimmer worden geretourneerd. Tegels en listello's kunnen helaas niet retour in verband met de tinten en callibers welke per 
parij kunnen verschillen.

 

Prijzen


De door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Kennelijke typefouten voorbehouden.  Indien de prijs stijgt door
een kennelijke typefout heeft de consument het recht om de  overeenkomst kosteloos te annuleren.


De volledige algemene (consumenten)
verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sani-Bouw.