Afleveradres.

Dit is het adres wat u heeft opgegeven bij u bestelling. Dit staat vermeld op de order bij factuuradres.
Is er geen afleveradres opgegeven, dan wordt de order uitgeleverd op het factuuradres.

 

Levering geschiedt uitsluitend op de begane grond tot aan de (eerste) voordeur.

 

Als een deel van de bestelling niet direct leverbaar is, zullen we eerst uw order compleet maken voordat
deze wordt verzonden. Wanneer u bepaalde artikelen eerder wenst te ontvangen kunt u dit aangeven
tijdens de bestelprocedure bij de opmerkingen of mailen naar verkoop@sani-bouw.nl

 

Garantievoorwaarden en Reclames.

Na levering dient u alle goederen te inspecteren op beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk
na ontvangst te worden gemeld. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden
geconstateerd dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk ter kennis van Sani-bouw te worden gebracht.
Op door ons geleverde zaken wordt altijd een garantieperiode gegeven.
De garantieperiode is variabel per merk en product.

 

De termijn van de garantie zal echter nooit langer zijn dan de garantie die door onze leverancier c.q. de fabrikant
van de zaken wordt gegeven. Op door of namens ons verrichtte reparatiewerkzaamheden wordt geen garantie
gegeven. Op de garantiebepaling geld onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.